Invitatie ridicare extrase carte funciara - sectoarele cadastrale nr. 10 și nr. 18

Comunicatul poate fi descarcat de aici:

pdfAnunt ridicare extrase de carte funciara - sectoarele cadastrale nr. 10 si nr. 18.pdf

Invitatie ridicare extrase carte funciara - sectorul cadastral 10

Comunicatul poate fi descarcat de aici:

pdfinvitatie ridicare extrase carte funciara- sectorul cadastral 10.pdf

Program de lucru cu publicul
   
Luni 8:30-16:30
Marti 8:30-16:30
Miercuri 8:30-16:30
Joi 8:30-16:30
Vineri Nu se lucreaza cu publicul

Telefon: 021/350.12.58 sau 021/315.09.83

  

Oferta vanzare teren conform Legea nr. 17/2014

 

Atributiile agentului agricol

 

 • intocmirea, urmarirea si completarea la zi a registrului agricol;
 • efectuarea controlului periodic la gospodariile populatiei pentru confruntarea datelor declarate la registrul agricol;
 • eliberarea biletelor de adeverire a proprietatii animalelor in vederea valorificarii acestora;
 • intocmirea si eliberarea carnetelor de producator
 • constata in teren pagubele produse de factori diversi la persoanele fizice si juridice;
 • verifica si redacteaza referate si raspunsuri la cererile si sesizarile primite din partea cetatenilor
 • intocmeste lucrarile necesare privind inaintarea situatiilor statistice, trimestriale si anuale privind bunurile agricole si efectivele de animale;
 • pune la dispozitia comisiei de fond funciar date din arhiva registrului agricol
 • arhiveaza documentele specifice departamentului registrul agricol
 • intocmeste documentatiile privind ordinul prefectului
 • atribuie numere postale
 • actualizarea bazei de date electronice privind detinatorii de teren de pe raza orasului

 

Servicii oferite

 

Pentru formulare si tipizate, va rugam sa apasati aici. 

Acte necesare pentru declararea unei case nou construite

 • act proprietate teren (copie)
 • autorizatie de construire (copie)
 • certificat urbanism (copie)
 • memoriu de arhitectura (copie)
 • plan de situatie (copie)
 • cadastru (copie)
 • scotere din circuitul agricol (copie)
 • proces verbal receptie (copie)
 • declaratie privind valoaraea reala a lucrarilor (copie)
 • act de identitate (copie)
 • dosar

 

Acte necesare pentru înscrierea la registrul agricol (deschidere de rol)

 • Act de proprietate (copie)
 • Act de identitate (copie)
 • Cadastru si intabulare(copie)
 • dosar

 

Actele necesare pentru intocmirea documentatiei pentru ordinul prefectului

 • cerere
 • act de provenienţă a imobilului (mai vechi de anul 1990)
 • copii B.I proprietar
 • declaraţie proprietar că este de acord cu suprafaţa reieşită din măsurători
 • acte de stare civilă ce dovedesc înrudirea cu proprietarul ( pentru cazul în care proprietarul este decedat)
 • declaraţii de la vecini si copii CI
 • istoric de rol fiscal
 • ridicare topo
 • declaratie notariala din care sa reiasa ca terenul nu este ipotecat
 • daca proprietarul este decedat certificat de mostenitor dau de calitate de mostenitor(dupa caz) si copiile buletinelor tuturor mostenitorilor
 • 70 lei taxă întocmire documentaţie

Anunt acte necesare intocmirii documentatiilor pentru restituirea suprafetelor diminuate cu 15% in baza Legii 18/1991.

 

 

 Pentru probleme cu iluminatul stradal va rugam sa apelati urmatoarele numere:

 • Mobil: 0371.304.704
 • Fix: 021.315.09.83

Tehnologii folosite

 • php
 • jquery
 • git
 • html5
 • js
 • sql