Program de lucru cu publicul
   
Luni 9:00-16:00
Marti 9:00-16:00
Miercuri Nu se lucreaza cu publicul - Teren
Joi 9:00-16:00
Vineri Nu se lucreaza cu publicul

Telefon: 021/350.12.58 sau 021/315.09.83

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Informarea si consultarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism

pdfPUZ PASAJ RUTIER PESTE CALEA FERATA AMENAJARE STRADA INDUSTRIILOR JUD. ILFOV, COM. BRANESTI

pdfRaport de informare centura ocolitoare Branesti.pdf

Planuri urbanistice
 • Plan Urbanistic Zonal A2
  • Memoriu 
  • Planse

 • Plan Urbanistic Zonal Trama Stradala
  • Memoriu
  • Planse

 

Autorizatii de construire emise de catre Primaria comunei Branesti

pdfSituatie autorizatii de construire 2021.pdf

pdfSituatie autorizatii de construire 2020.pdf

pdfSituatii autorizatii de construire 2019.pdf

pdfSituatie autorizatii 2018

pdfSituatie autorizatii 2017

Certificate de urbanism emise de catre Primaria comunei Branesti

pdfSituatie certificate de urbanism 2021.pdf

pdfSituatie certificate de urbanism 2020.pdf

pdfSituatii certificate de urbanism 2019.pdf

pdfSituatie certificate de urbanism 2018

pdfSituatie certificate de urbanism 2017 

 

Servicii oferite

TAXE SPECIALE PENTRU EMITEREA DOCUMENTATIILOR INTOCMITE DE SERVICIUL DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI: pdfTAXE URGENTE.pdf

Pentru formulare si tipizate, va rugam sa apasati aici. 

1.  Emiterea certificatului de urbanism

Acte necesare obtinerii certificatului de urbanism:

1.    CERERE TIP- completata si semnata de beneficiar/ imputernicit/ arhitect;
2.    COPIE C.I.;
3.    ACT DE PROPRIETATE – copie;
4.    CADASTRU si INTABULAREA- in copie;
5.    EXTRAS CARTE FUNCIARA (OCPI ) - original si valabil;
6.    ORTOFOTO PLAN (OCPI) – original;
7.    PLAN DE INCADRARE IN ZONA;
8.    DOVADA ACHITARII TAXELOR;
9.    DOSAR PLASTIC CU SINA .
 

2.  Emiterea autorizatiei de construire

Acte necesare obtinerii autorizatiei de construire:

1.    CERERE TIP- completata si semnata de beneficiar sau arhitect;
2.    COPIE C.I.;
3.    Certificat Urbanism - in copie si original ;
4.    ACT DE PROPRIETATE – copie legalizata la notariat;
5.    CADASTRU si INTABULAREA- in copie;
6.    EXTRAS CARTE FUNCIARA (OCPI) - original si valabil;
7.    ORTOFOTO PLAN (OCPI) – original;
8.    PROCES VERBAL DE TRASARE IN STEREO 70;
9.    PLAN DE INCADRARE IN ZONA;
10.    AVIZE CONFORM  Certificat Urbanism – in copie si in original;
11.    PROIECT IN FAZA D.T.A.C.(ARHITECTURA, REZISTENTA, INSTALATII) - 2 exemplare  in original;
12.    STUDIU GEOTEHNIC - 2 exemplare  in original;
13.    DOVADA ACHITARII TAXELOR;
14.    *REFERATE VERIFICATORI AUTORIZATI – dupa caz;
15.    *EXPERTIZA TEHNICA- dupa caz;
16.    DOSAR PLASTIC CU SINA –  x 2.
 

3.  Emiterea autorizatiei de bransare la reteaua de gaze naturale

Acte necesare obtinerii autorizatiei de bransare la reteaua de gaze:

1.    CERERI TIP (C.U. si A.C.) - completata si semnata de beneficiar;
2.    COPIE C.I.;
3.    ACT DE PROPRIETATE – copie;
4.    CADASTRU si INTABULAREA TERENULUI – in copie;
5.    AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE si din documentatia autorizatiei de construire: AVIZ RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE  - in copie;
6.    PLAN DE INCADRARE IN ZONA;
7.    PROIECT ALIMENTARE CU GAZE NATURALE INSTALATIE DE UTILIZARE- in copie si in original;
8.    DOVADA ACHITARII TAXELOR.

 

4.  Emiterea autorizatiei de bransament electric

Acte necesare obtinerii autorizatiei de bransament electric:

1.    CERERI TIP (C.U. si A.C.) - completata si semnata de beneficiar;
2.    COPIE C.I.;
3.    ACT DE PROPRIETATE – in copie;
4.    CADASTRU si INTABULAREA TERENULUI – in copie;
5.    AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE si din documentatia autorizatiei de construire: AVIZ E – DISTRIBUTIE MUNTENIA SA – in copie;
6.    PLAN DE INCADRARE IN ZONA;
7.    PROIECT DE RACORDARE LA RETEAUA ELECTRICA- in copie si in original;
8.    AVIZ TEHNIC DE RACORDARE – in copie si in original;
9.    DOVADA ACHITARII TAXELOR;
10.  DOSAR PLASTIC CU SINA -  x 2.

 

5.  Emiterea extraselor de plan parcelar

Acte necesare obtinerii extrasului de plan parcelar:

 1. CERERE TIP- completata si semnata de beneficiar;
 2. ACT DE PROPRIETATE – in copie.
 3. ACT DE IDENTITATE – in copie.

 

6.  Emiterea adeverintelor

Acte necesare obtinerii adeverintelor :

 1. CERERE TIP- completata si semnata de beneficiar;
 2. ACT DE IDENTITATE – in copie.
 3. ACT DE PROPRIETATE – in copie;
 4. CADASTRU si INTABULARE - dupa caz.

 

 Pentru probleme cu iluminatul stradal va rugam sa apelati urmatoarele numere:

 • Mobil: 0371.304.704
 • Fix: 021.315.09.83

Tehnologii folosite

 • php
 • jquery
 • git
 • html5
 • js
 • sql