Program de lucru cu publicul
   
Luni 9:00-16:00
Marti 9:00-16:00
Miercuri Nu se lucreaza cu publicul - Teren
Joi 9:00-16:00
Vineri Nu se lucreaza cu publicul

Telefon: 021/350.12.58 sau 021/315.09.83

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Informarea si consultarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism

pdfPUZ - Ansamblu locuinte - SC Alessandria Milano Business SRL.pdf

Planuri urbanistice
 • Plan Urbanistic Zonal A2
  • Memoriu 
  • Planse

 • Plan Urbanistic Zonal Trama Stradala
  • Memoriu
  • Planse

 

Autorizatii de construire emise de catre Primaria comunei Branesti

pdfListe AC - 2022.pdf

pdfListe AC 2021.pdf

pdfSituatie autorizatii de construire 2020.pdf

pdfSituatii autorizatii de construire 2019.pdf

pdfSituatie autorizatii 2018

pdfSituatie autorizatii 2017

Certificate de urbanism emise de catre Primaria comunei Branesti

pdfListe CU - 2022.pdf

pdfListe CU 2021.pdf

pdfSituatie certificate de urbanism 2020.pdf

pdfSituatii certificate de urbanism 2019.pdf

pdfSituatie certificate de urbanism 2018

pdfSituatie certificate de urbanism 2017 

 

Servicii oferite

TAXE SPECIALE PENTRU EMITEREA DOCUMENTATIILOR INTOCMITE DE SERVICIUL DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI: pdfTAXE URGENTE.pdf

Pentru formulare si tipizate, va rugam sa apasati aici. 

1.  Emiterea certificatului de urbanism

Acte necesare obtinerii certificatului de urbanism:

1. CERERE TIP- completata si semnata de beneficiar/ imputernicit/ arhitect;
2. COPIE C.I.;
3. ACT DE PROPRIETATE – copie;
4. PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITAREA A IMOBILULUI (Cadastrul terenului) – copie;
5. EXTRAS CARTE FUNCIARA (OCPI ) - actualizat;
6. ORTOFOTO PLAN (OCPI) – color;
7. PLAN DE INCADRARE IN ZONA;
8. DOVADA ACHITARII TAXELOR
 

2.  Emiterea autorizatiei de construire

Acte necesare obtinerii autorizatiei de construire:

1. CERERE TIP- completata si semnata de beneficiar sau arhitect;
2. COPIE C.I.;
3. Certificat Urbanism + planuri anexe la CU - in copie si original ;
4. ACT DE PROPRIETATE – copie legalizata la notariat;
5. CADASTRU (Plan de amplasament si delimitare a imobilului) - in copie;
6. EXTRAS CARTE FUNCIARA (OCPI) - actualizat;
7. ORTOFOTO PLAN (OCPI) – in copie color;
8. AVIZE CONFORM Certificat Urbanism – in copie si in original;
9. PROIECT IN FAZA D.T.A.C.(ARHITECTURA, REZISTENTA, INSTALATII) - 2 exemplare in original;
10. DOVADA ACHITARII TAXELOR
 

3.  Emiterea autorizatiei de bransare la reteaua de gaze naturale

Acte necesare obtinerii autorizatiei de bransare la reteaua de gaze:

1. CERERI TIP (C.U. si A.C.);
2. COPIE C.I.;
3. ACT DE PROPRIETATE – copie;
4. PLANUL DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI (Cadastrul terenului) – in copie;
5. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA ACTUALIZAT;
6. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE a obiectivului pentru care se solicita racordarea – in copie;
7. PLAN DE INCADRARE IN ZONA;
8. PROIECT ALIMENTARE CU GAZE NATURALE (inclusiv deviz general si grafic de executie) – 2 exemplare in original;
9. AVIZ TEHNIC DE RACORDARE – 2 exemplare;
10. DOVADA ACHITARII TAXELOR (aferente bransamentului);
 

4.  Emiterea autorizatiei de bransament electric

Acte necesare obtinerii autorizatiei de bransament electric:

1. CERERI TIP (C.U. si A.C.);
2. COPIE C.I.;
3. ACT DE PROPRIETATE – in copie;
4. PLANUL DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI (Cadastrul terenului) – in copie;
5. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA ACTUALIZAT
6. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE a obiectivului pentru care se solicita racordarea, impreuna cu avizul de amplasament emis de E – DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ce a stat la baza emiterii acesteia – in copie;
7. PLAN DE INCADRARE IN ZONA;
8. PROIECT DE RACORDARE LA RETEAUA ELECTRICA (inclusiv deviz general si grafic de executie) - 2 exemplare in original;
9. AVIZ TEHNIC DE RACORDARE – 2 exemplare;
10. DOVADA ACHITARII TAXELOR (aferente bransamentului)
 

5.  Emiterea adeverintelor

Acte necesare obtinerii adeverintelor:

1. CERERE TIP- completata si semnata de beneficiar;
2. ACT DE IDENTITATE – in copie.
3. ACT DE PROPRIETATE – in copie;
4. CADASTRU - dupa caz.

6.  Acte necesare obtinerii avizului de functionare:

1. ACT DE PROPRIETATE IMOBIL TEREN
2. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA VALABIL (OCPI)
3. CONTRACT DE INCHIRIERE/COMODAT ETC. (DUPA CAZ)
4. ACT DE IDENTITATE SOLICITANT
5. CUI
6. CERTIFICAT CONSTATATOR
7. PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
8. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
9. PLANURILE ANEXA LA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE
10. PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
11. MEMORIU JUSTIFICATIV

 

 Pentru probleme cu iluminatul stradal va rugam sa apelati urmatoarele numere:

 • Mobil: 0371.304.704
 • Fix: 021.315.09.83

Tehnologii folosite

 • php
 • jquery
 • git
 • html5
 • js
 • sql