!! Anunț foarte important !!

Măsura de carantină zonală se prelungește cu 7 zile pentru comuna ilfoveană Brănești, începând cu data de 01.04.2021, ora 22:00

-----

Ca urmare a analizei de risc efectuată de către Direcția de Sănătate Publică a județului Ilfov și a avizului Institutului Național de Sănătate Publică, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov a adoptat în ședință extraordinară Hotărârea nr. 66 din 31.03.2021 privind propunerea prelungirii măsurii de carantinare zonală pentru comuna Brănești, cu satele aparținătoare Brănești, Islaz, Pasărea și Vadu Anei, județul Ilfov.

Propunerea a fost înaintată către Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției în vederea emiterii ordinului Comandantului Acțiunii.

Luând în considerare cele de mai sus, șeful DSU, Secretar de Stat dr. Raed Arafat, a emis Ordinul Șefului DSU nr. 6828 din 01.04.2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Brănești, cu satele aparținătoare Brănești, Islaz, Pasărea și Vadu Anei, județul Ilfov, începând cu data de 01.04.2021, ora 22:00, pentru o perioadă de 7 zile, până la data de 08.04.2021 ora 22:00.

Pentru măsurile obligatorii pe care trebuie să le respecte toate persoanele care se află permanent în localitatea carantinată sau care tranzitează zona carantinată, vă rugăm să consultați Ordinul Șefului DSU nr. 6828/01.04.2021!

PRECIZĂRI PENTRU OPERATORII ECONOMICI:

În data de 02.04.2021 Primăria Brănești a transmis o adresă către Prefectura Ilfov prin care s-a solicitat o clarificare privind Art. 6 alin (1) din Hotărârea nr. 66/2021 privind obligativitatea operatorilor economici de a își desfășura activitatea economică în intervalul orar 06:00 - 18:00.


Prin adresa nr. 4012/02.04.2021 Prefectura Ilfov precizează faptul că inclusiv în localitățile aflate în carantină zonală se instituie măsurile conform Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov nr. 58/27.03.2021, hotărâre valabilă, care vine să implementeze la nivelul tuturor localităților din Ilfov măsurile dispuse prin H.G. nr. 293/2021 modificată și completată prin H.G. nr. 248/2021.

Așadar, conform răspunsului atașat, chiar dacă localitatea Brănești este în carantină zonală se vor aplica măsurile din Hotărârea nr. 58/27.03.2021 a CJSU Ilfov, în funcție de rata incidenței la 14 zile:

Art. 1 Pentru localitățile din județul Ilfov care se află în carantină zonală la măsurile stabilite prin ordinele de carantinare se adaugă suplimentar următoarele măsuri ce se vor aplica corespunzător:

(1) În localitățile, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 locuitori:

(a) Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20:00-06:00. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori;

(b) Se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 06:00-18:00. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori;

Prin excepție de la prevederile art. 1, alin. (1), lit (b), în intervalul orar 18:00-06:00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.


(2) În localitățile, unde incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5 /1.000 de locuitori se aplică suplimentar următoarele măsuri suplimentare:

(a) Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 20:00-06:00. Aplicabilitatea măsurii încetează dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori;

(b) Se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 06:00-18:00. Aplicabilitatea măsurii încetează dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori;

Prin excepție de la prevederile art. 1, alin. (2), lit (b), în intervalul orar 18:00-06:00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

Răspunsul Precturii Ilfov poate fi descărcat la adresa de mai jos:

pdfRaspuns prefectura - precizari.pdf
Pentru modelele de adeverință de la angajator / declarație pe proprie răspundere, vă rugăm să accesați secțiunea ACASĂ din pagina Instituției Prefectului – Județul Ilfov:  https://if.prefectura.mai.gov.ro/ sau secțiunea SITUAȚII DE URGENȚĂ:  https://if.prefectura.mai.gov.ro/des.../situatii-de-urgenta/.

Pentru deplasarea în afara locuinței în intervalul supus interdicției de circulație, modelele de adeverință de la angajator / declarație pe proprie răspundere, pot fi accesate în următorul link:  https://www.prefectura.mai.gov.ro/model-al-declaratiei.../

Ordinele Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență și Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov pot fi consultate și în pagina Instituției Prefectului – Județul Ilfov:  https://if.prefectura.mai.gov.ro/des.../situatii-de-urgenta/


 Pentru probleme cu iluminatul stradal va rugam sa apelati urmatoarele numere:

  • Mobil: 0371.304.704
  • Fix: 021.315.09.83